Ως εφεύρεση νοείται η καινοτόμος υπόδειξη τρόπου επίλυσης ενός τεχνικού προβλήματος. Μπορεί να πρόκειται για προϊόν, μέθοδο ή διαδικασία είτε εντελώς νέα είτε προς βελτίωση ήδη υπάρχοντος τρόπου λειτουργίας ή παραγωγής προϊόντος.

Προκειμένου να προστατευτεί μία εφεύρεση με τη χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Πατέντα) πρέπει να κρίνεται ως νέα, ήτοι να μην ανήκει στην γνωστή στάθμη της τεχνικής. Ως στάθμη της τεχνικής νοείται οτιδήποτε είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, πρέπει η εφεύρεση να εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα, δηλαδή να μην προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής, και να είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής, προϋπόθεση που πληρούται, όταν το αντικείμενο της εφεύρεσης μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας.

Για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται κατάθεση αίτησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), στην οποία επισυνάπτονται τα σχέδια, οι αξιώσεις, η περιγραφή, η περίληψη της εφεύρεσης, οι επεξηγήσεις για την κατανόηση της περιγραφής. Η περιγραφή της εφεύρεσης πρέπει να συντάσσεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης από τον ειδικό. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται λεπτολογική προσέγγιση, επιμέλεια και εξειδικευμένες νομικές γνώσεις.

Η προστασία διαρκεί 20 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Η προστασία της εφεύρεσης μπορεί να επεκταθεί και εκτός Ελλάδας. Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για την προστασία μιας εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα 38 κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου. Δυνατή και η απευθείας κατάθεση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ – ΕPO – European Patent Office). Αντιστοίχως, ο ΟΒΙ παραλαμβάνει και αιτήσεις για διεθνή κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας βάσει της Συνθήκης Διεθνούς Συνεργασίας (PCT), όπου ορίζεται πως με μία κοινή αίτηση μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε οποιεσδήποτε από τις χώρες-μέλη της. Δυνατή και σε αυτήν την περίπτωση η απευθείας κατάθεση στον WIPO, τον Διεθνή Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που η εφεύρεσή σας είναι τρισδιάστατο αντικείμενο, με καθορισμένο σχήμα και μορφή (λ.χ. εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος, εξάρτημα), που δίνει λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτει τα χαρακτηριστικά του νέου και βιομηχανικά εφαρμόσιμου, χωρίς, ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, να απαιτείται και εφευρετική πρωτοτυπία, τότε μπορείτε να την προστατεύσετε με Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας. Πρόκειται για την μορφή κατοχύρωσης που επιλέγεται για τις «μικρές εφευρέσεις». Η προστασία διαρκεί 7 έτη, εφόσον πληρώνονται τα σχετικά τέλη διατήρησης, και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας και η νομική μας ομάδα θα αναλάβει να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει αναφορικά με τις δέουσες ενέργειες ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της δικής σας περίπτωσης.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μας και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

placeholder
Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;