Κατοχύρωση Βιομηχανικού Σχεδίου

Καταχώρηση βιομηχανικού σχεδίου

Έρευνα του Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που είναι κάτοχοι σχεδίων και υποδειγμάτων έχουν κατά 17% υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ΜΜΕ οι οποίες δεν κατέχουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Έχετε σχεδιάσει ένα κόσμημα, ένα ρούχο, ένα έπιπλο, ένα μουσικό όργανο, ένα παιχνίδι ή μία συσκευή και επιθυμείτε να μην σας αντιγράψει κανείς;

Κατοχυρώστε το σχέδιο σας με Πιστοποιητικό Καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος!

Πώς;

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να αποφύγετε την περιττή ταλαιπωρία λόγω λαθών και ελλείψεων. Η διαδικασία της κατοχύρωσης ενός Βιομηχανικού Σχεδίου μπορεί να φανεί αρκετά περίπλοκη σε κάποιον χωρίς τις κατάλληλες νομικές γνώσεις και εμπειρία στο χώρο.

Εμπιστευτείτε μας προκειμένου να σας συμβουλέψουμε, να σας καθοδηγήσουμε και να αναλάβουμε όλη τη διαδικασία για λογαριασμό σας.

Η κατοχύρωση του σχεδίου σας (design) είναι σίγουρα μια επένδυση που αξίζει να κάνετε για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και θα αποτελέσει σημαντικό κεφάλαιο αυτής. Χωρίς προστασία το σχέδιο σας μπορεί να το εκμεταλλευτεί οποιοσδήποτε τρίτος και εσείς θα έρθετε σε μια θέση που θα μπορέσετε, ίσως, να αμυνθείτε με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία και κόστη από ότι αν είχατε το Πιστοποιητικό Καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος.

Τι είναι το βιομηχανικό σχέδιο;

Είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, όπως η γραμμή, το σχήμα, το χρώμα κλπ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης του;

Το Βιομηχανικό Σχέδιο για να μπορεί να κατοχυρωθεί θα πρέπει να είναι “νέο” και να έχει “ατομικό” χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι δε θα πρέπει να έχει διατεθεί στο κοινό κανένα πανομοιότυπο βιομηχανικό σχέδιο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργεί στον ενημερωμένο χρήστη μοναδική εντύπωση έναντι οποιουδήποτε άλλου βιομηχανικού σχεδίου.

Κατηγορίες ειδών που μπορούν να έχουν κατοχύρωση βιομηχανικού σχεδίου

Πότε δε μπορεί να προστατευθεί ένα βιομηχανικό σχέδιο;

Ένα βιομηχανικό σχέδιο δε μπορεί να κατοχυρωθεί όταν:

 • είναι αντίθετο στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη
 • τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία
 • τα χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει κατ΄ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους για να είναι δυνατή η συναρμολόγηση ή η μηχανική σύνδεση με άλλο προϊόν.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος;

Το Πιστοποιητικό Καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στο δικαιούχο για ένα σχέδιο που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Ποια είναι η διαδικασία για την κατοχύρωση ενός Βιομηχανικού Σχεδίου;

Αρχικά, πρέπει να γίνει η κατάθεση της σχετικής αίτησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Μετά την πάροδο 4 μηνών και από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, και εφόσον δεν έχει λάθη ή ελλείψεις, ο Ο.Β.Ι. εκδίδει το Πιστοποιητικό Καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος.

Τι δικαιώματα αποκτά ο δικαιούχος από την κατοχύρωση του σχεδίου;

Ο δικαιούχος ενός βιομηχανικού σχεδίου αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, δηλαδή να το κατασκευάζει, να το διαθέτει στην αγορά, να το εξάγει, εισάγει κ.λ.π. Μπορεί, έτσι, να αποκλείσει κάθε τρίτο από τα σχετικά δικαιώματα, εκτός αν δώσει τη συγκατάθεσή του.

Αν κάποιος τρίτος αντιγράψει και εκμεταλλευτεί σχέδιο που προστατεύεται, ο δικαιούχος  έχει κάθε δικαίωμα να τον «κυνηγήσει» δικαστικά και να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Αν μάλιστα έχει υποστεί και ζημία από αυτή την εκμετάλλευση, μπορεί να διεκδικήσει την αποκατάστασή της ή αποζημίωση βάση του κέρδους που απέκτησε ο τρίτος από την αθέμιτη χρήση του σχεδίου του. Μπορεί, τέλος, να ζητήσει την καταβολή ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης ή ακόμα και την καταστροφή προϊόντων που ο τρίτος έφτιαξε βασισμένος σε αυτό το κατοχυρωμένο βιομηχανικό σχέδιο.

Πόσο καιρό διαρκεί η προστασία του Βιομηχανικού Σχεδίου;

Η προστασία, αρχικά, διαρκεί 5 χρόνια, που εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρησής του, και μπορεί να διαρκέσει έως και 25 χρόνια με συνεχείς ανανεώσεις κάθε 5 χρόνια (με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ανανέωσης).

Προστασία από την κατοχύρωση του βιομηχανικού σχεδίου

Μπορώ το ίδιο σχέδιο να το προστατεύσω και ως Εμπορικό Σήμα και ως Βιομηχανικό Σχέδιο;

Ναι. Η διπλή κατοχύρωση δεν αποκλείεται όταν ένα σχέδιο έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα στην αγορά. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα με τα χαρακτηριστικά «τρίγωνα» της σοκολάτας TOBLERONE και το σχήμα της φιάλης της Coca-Cola, που ήταν αρχικά βιομηχανικό σχέδιο και προστατεύτηκε μετέπειτα και ως εμπορικό σήμα.

Μπορώ να ζητήσω προστασία με μια αίτηση για περισσότερα σχέδια;

Στην ίδια αίτηση κατοχύρωσης μπορούν να περιληφθούν μέχρι και 50 σχέδια ή υποδείγματα. Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι ότι τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν, ανήκουν όλα στη ίδια υποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο ή στην ίδια σύνθεση στοιχείων.

Μπορεί να προστατευθεί ένα Βιομηχανικό Σχέδιο εκτός Ελλάδος;

Ναι. Για τους Έλληνες πολίτες και τους μονίμους κατοίκους στη Ελλάδα. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (O.B.I.) λειτουργεί και ως γραφείο παραλαβής διεθνών αιτήσεων. Η συνέχιση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας πραγματοποιείται στο Διεθνές Γραφείο της Γενεύης, στο οποίο μπορεί να υποβληθεί και απευθείας η αίτηση.

Κόστος της κατοχύρωσης ενός βιομηχανικού σχεδίου

 • Βασικό τέλος κατάθεσης και καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος (για τα πρώτα 5 χρόνια): 100€ + 10€ για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα
 • Τέλος δημοσίευσης30€ + 10€ για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα
 • Τέλος ανανέωσης 2ης πενταετούς προστασίας: 100€
 • Τέλος ανανέωσης 3ης πενταετούς προστασίας: 150€
 • Τέλος ανανέωσης 4ης πενταετούς προστασίας: 200€
 • Τέλος ανανέωσης 5ης πενταετούς προστασίας: 250€

Ρίξτε μια ματιά στην προσφορά μας

Αν πιστεύετε ότι έχετε σχεδιάσει κάτι μοναδικό μπορούμε να σας το κατοχυρώσουμε.

Κάντε τώρα ηλεκτρονικά την αγορά σας και κερδίστε την έκπτωση! 550.00   €500.00

Το παραπάνω κόστος κατοχύρωσης βιομηχανικού σχεδίου είναι άνευ Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει:

 • Συλλογή εγγράφων
 • Έλεγχος σχεδίων
 • Κειμενογράφηση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων
 • Προετοιμασία και κατάθεση φακέλου στο αρμόδιο γραφείο

Τα παράβολα δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή του γραφείου και διαμορφώνονται ως εξής:

 • 130€ συνολικά τέλη συγκατάθεσης, καταχώρισης και δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος
 • 20€ για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;