Σύμβαση Δικαιόχρησης

Ο θεσμός του franchise (δικαιόχρηση) αποτελεί μια από τις πλέον δημοφιλείς και αναπτυσσόμενες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Μετά την τεράστια επιτυχία του στις αγορές του εξωτερικού έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης και στην ελληνική αγορά. Αυτό συμβαίνει καθώς τα οφέλη μιας σύμβασης δικαιόχρησης, τόσο για τον δικαιοπάροχο (franchisor) όσο και για τον δικαιοδόχο (franchisee), είναι αναμφίβολα πολλά.

Τι είναι, όμως, ακριβώς το Franchise και σε ποιες κατηγορίες μπορούμε να το «χωρίσουμε»;

Το Franchise είναι μια μέθοδος εμπορικής συνεργασίας μεταξύ -συνήθως- μιας μεγάλης επιχείρησης (δικαιοπαρόχου ή franchisor) και μικρότερων επιχειρήσεων (δικαιοδόχος ή franchisee). Μέσω της συνεργασίας αυτής ο franchisor στοχεύει στη δημιουργία όσο το δυνατόν πιο μεγάλου αριθμού σημείων πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών του και ο franchisee στην αύξηση των κερδών του με τη «βοήθεια» της εμπορικής φήμης, της οργάνωσης και της τεχνογνωσίας της επιχείρησης του πρώτου.

Ανάλογα με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του franchisor, μπορεί να υπάρξουν διάφορες κατηγορίες, οι οποίες έχουν σημασία για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των δύο μερών. Ωστόσο, η διάκριση αυτή δεν είναι αυστηρή, δεδομένου ότι οι κατηγορίες αυτές μπορούν να συνδυαστούν.

Έτσι, έχουμε τη διάκριση σε:

 

Τι είναι η σύμβαση franchise και τι περιλαμβάνει η δέσμευση για το κάθε μέρος;

Η σύμβαση franchise είναι το νομικό ένδυμα που πρέπει να λάβει η συμφωνία μεταξύ των δυο επιχειρηματικών πλευρών. Η σύμβαση πρέπει να είναι πάντα γραπτή και  δεσμεύει τα μέρη ως προς το ότι ο δικαιοπάροχος (franchisor) παραχωρεί στον δικαιοδόχο (franchisee), έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του «πακέτου franchise». Το πακέτο αυτό αντιστοιχεί στο σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχωρηθούν από τον franchisor στον franchisee, προς επίτευξη των κοινών τους στόχων.

Με τη σύμβαση δικαιόχρησης ο δικαιοπάροχος (franchisor) δεσμεύεται:

  • Να παραχωρήσει στον δικαιοδόχο το πακέτο franchise με το περιεχόμενο που θα οριστεί επακριβώς στο κείμενο της σύμβασης, δηλαδή τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας (know-how) κ.λπ..
  • Να τον εντάξει στο σύστημα, εκπαιδεύοντάς τον και παρέχοντάς του την απαιτούμενη τεχνική και οργανωτική υποδομή.
  • Να τον εφοδιάζει με πρώτες ύλες, έτοιμα ή ημιέτοιμα προϊόντα, ιδίως όταν αυτά παράγονται από τον franchisor.
  • Να του παρέχει διαρκή υποστήριξη σχετικά με οργανωτικά, τεχνικά, χρηματοδοτικά ή άλλα θέματα.
  • Να αναλάβει τη διαφήμιση των προϊόντων του συστήματος και τη συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του καταστήματος του franchisee.

Ο δικαιοδόχος (franchisee), από την άλλη, δεσμεύεται:

  • Να μην αποκαλύπτει πληροφορίες (επαγγελματικά απόρρητα) που του γνωστοποιήθηκαν, είτε κατά τις διαπραγματεύσεις είτε με την κατάρτιση της σύμβασης, σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης του franchisor.
  • Να μην ανταγωνίζεται τον franchisor.
  • Να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στον franchisor για την πορεία της επιχείρησης.
  • Να πληρώσει σε αυτόν ένα ποσό, που αντιστοιχεί στο δικαίωμα εισόδου (entry fee) στο πακέτο δικαιόχρησης, καθώς και περιοδικά κάποιο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της επιχείρησης (royalties, continuing fees), συνήθως σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

Τι προσφέρει η SLBL;

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους χρηματοοικονομικούς και νομικούς συμβούλους. Για αυτό είναι έτοιμη, είτε επιθυμείτε να γίνετε franchisor είτε franchisee, να σας παράσχει τις κατάλληλες πληροφορίες και συμβουλές για όλη τη διαδικασία και να αναλάβει τη σύνταξη της σύμβασης franchise που θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική σας κάλυψη για κάθε θέμα που αφορά στην εικόνα την επιχείρησής σας, όπως και το marketing, αλλά και την οικονομική μελέτη συνολικά του Project σας.

Έχετε μια επιχείρηση και θα σας ενδιέφερε να παραχωρήσετε σε άλλες μικρότερες το πακέτο franchise σας; Διαθέτετε κεφάλαιο που θέλετε να επενδύσετε στο Brand που «πιστεύετε», κάνοντας χρήση του ονόματος και της τεχνογνωσίας του; Εάν είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα για την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά: +30 2111159758 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας από τους συμβούλους μας θα αναλάβει άμεσα την εξυπηρέτησή σας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr