Όροι χρήσης

«Στέφανος Λουκής – SLBL», με έδρα στον Χολαργό, οδός Σαρανταπόρου, αρ.7, ΤΚ 15561 και υποκατάστημα στον Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη, αρ. 126, ΤΚ 18535, ΑΦΜ 144090272 (εφεξής η «SLBL» )

Εισαγωγή

Η SLBL παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων βοηθώντας οργανισμούς κάθε μεγέθους και κατευθύνσεως να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Παρέχουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των πιθανών αναγκών της επιχείρησής σας, με κεντρικούς άξονες τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής σας στρατηγικής, τη φροντίδα της ψηφιακής και ευρύτερης εικόνας σας, τη νομική σας κάλυψη και την εξωδικαστική διαμεσολάβηση για την αναίμακτη επίλυση τυχόν διαφορών σας. Ο παρών www.slbl.gr αποτελεί τον ιστότοπο της SLBL (εφεξής το «site») και ταυτόχρονα το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) παροχής των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την SLBL μέσω του παρόντος ιστότοπου καλύπτονται αποκλειστικά από τους κάτωθι γενικούς Όρους Χρήσης και οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που επισκέπτεται το site ή συναλλάσσεται μέσω αυτού θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση, και ότι αντιλαμβάνεται ότι οι όροι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στους χρήστες και την SLBL.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, καθώς και με την Πολιτική Απορρήτου  -η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης-, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του ιστότοπου, του ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών εν γένει της SLBL. Η SLBL διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης. Οι χρήστες θα πρέπει περιοδικά να ελέγχουν τους όρους, ώστε να ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωσή τους αυτή.

Οι παρακάτω όροι αφορούν τόσο αυτούς που απλά επισκέπτονται το site όσο και τους πελάτες που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

1.            Αντικείμενο -Υπηρεσίες μας

Μέσω του site / e-shop μας σας παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών, των οποίων το πεδίο ολοένα και διευρύνεται, με απώτερο σκοπό την πλήρη κάλυψη κάθε πιθανής επιχειρηματικής ανάγκης. Οι υπηρεσίες μας αφορούν, ως επί το πλείστον, σε επιχειρηματική συμβουλευτική (business consulting), ψηφιακή προώθηση – εικόνα (digital marketing), διανοητική ιδιοκτησία (intellectual property) και διαπραγματεύσεις/διαμεσολάβηση. Μέσω του e-shop μας, σας προσφέρουμε αυτές από τις υπηρεσίες μας, το κόστος των οποίων είναι προκαθορισμένο, προς διευκόλυνσή σας και επιτάχυνση των διαδικασιών. Mπορείτε να προχωρήσετε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος ή/και παραγγελία για κάποια από τις υπηρεσίες μας είτε μέσω του παρόντος ιστότοπου (www.slbl.gr), είτε τηλεφωνικώς στο 211 115 9758, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση [email protected], είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, η εξόφληση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε ασφαλές περιβάλλον της Viva Payments.

2.            Αποποίηση/Περιορισμός Ευθύνης

H SLBL δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της SLBL, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του site και του e-shop.

Η SLBL επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έγιναν εκ σφάλματος, εκ παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία προτίθεται να διορθώσει, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η SLBL δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά και τιμές υπηρεσιών που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής μιας υπηρεσίας.

Η SLBL δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι τα έγγραφα και οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου και του blog μας, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η SLBL ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του site.

Η SLBL δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία και ηθική βλάβη προκύπτουσα από κακή χρήση του ιστότοπου μας ή οποιαδήποτε παραβίαση από πλευράς χρηστών οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι τρίτες συνεργαζόμενες με την SLBL επιχειρήσεις που παρέχουν σε εσάς υπηρεσίες και προϊόντα κατόπιν διαμεσολάβησης ή υπόδειξής μας (π.χ. υπηρεσίες ταχυμεταφορών, πληρωμών κλπ) είναι ανεξάρτητοι πάροχοι προϊόντων και υπηρεσιών και όχι εκπρόσωποι ή υπάλληλοι της SLBL. Η SLBL δεν φέρει ευθύνη για τις ενέργειες, τα σφάλματα, τις παραλείψεις, τις δεσμεύσεις, τις εγγυήσεις, τις αθετήσεις ή τις αμέλειες αυτών των τρίτων επιχειρηματικών συνεργατών ή για τραυματισμούς, θανάτους, υλικές ή άλλες ζημίες ή δαπάνες που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες.

Η SLBL κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές (που οφείλονται σε προσωρινή ή/και μερική κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε οποιονδήποτε άλλο λόγο) ή λάθη. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το παρόν site ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα στοιχεία βλαπτικά και δεν αναλαμβάνει το κόστος της ενδεχόμενης αποκατάστασης πιθανής ζημίας.

3. Ευθύνη του Χρήστη

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Η SLBL δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρουν οι χρήστες. Οι χρήστες οφείλουν να συμπληρώνουν με ορθότητα και ακρίβεια τα πεδία όνομα, e-mail, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας, καθώς και τα ζητούμενα στοιχεία για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας τους μέσω του e-shop. Η χρήση του site υπόκειται στους ελληνικούς, τους ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς νόμους και ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το site μας με σκοπό την παραβίαση αυτών των νόμων. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα/site για:

1. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην SLBL ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

2. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ,

3. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τη διακοπή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,

7. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

Οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην SLBL από κακή ή αθέμιτη χρήση του site.

Επιπλέον, οι χρήστες συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες της SLBL δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέρη τα οποία χρησιμοποιούν το site.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν νομικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

4.            Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της SLBL και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Ειδικότερα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το site και τις υπηρεσίες μας ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της SLBL ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στο site δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, φόρτωση (downloading) ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του site.  Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της SLBL ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

5.            Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστότοπους

Η SLBL δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και ιστοσελίδων, όπου παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και τα εξαυτής προκύπτοντα προβλήματα. Η παροχή των συνδέσμων στο site γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη ή για σκοπούς διαφημιστικούς και η SLBL σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

Περαιτέρω, εναπόκειται στους επισκέπτες του ιστότοπου να λαμβάνουν προφυλάξεις για να εξασφαλίζουν ότι οι σύνδεσμοι που επιλέγουν ή τα προγράμματα λογισμικού που κατεβάζουν (είτε από τον παρόντα είτε από οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο) δεν περιέχουν στοιχεία  όπως ιούς, ιούς τύπου worm, δούρειους ίππους, ελαττώματα και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

6.            Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου  μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

7.            Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, κατά τόπον αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

8.            Λοιποί όροι χρήσης

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες διατάξεις.

Εάν τυχόν η SLBL δεν ασκήσει δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα σύμβαση, αυτό δεν θα θεωρείται επ’ ουδενί λόγω παραίτηση και το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την SLBL κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

9.            Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή διευθέτηση σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]  .

 [ultimate_gdpr_terms_accept]