Εμπορική Διαμεσολάβηση

Χειραψία κατά την εμπορική διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση, ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση που επιθυμείτε να δώσετε μια άμεση, αποτελεσματική και κυρίως πολιτισμένη λύση στις εμπορικές σας διαφορές. Επιλέξτε έναν εμπορικό διαμεσολαβητή και απαλλάξτε την επιχείρησή σας από τις περιπέτειες μιας πολυέξοδης και χρονοβόρου δικαστικής διαμάχης.

Οι εργασίες του εμπορικού διαμεσολαβητή

Γιατί να επιλέξω τη Διαμεσολάβηση για την επίλυση της εμπορικής μου διαφοράς;

Η διαδικασία της Εμπορικής Διαμεσολάβησης είναι άμεση και γρήγορη, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. Μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ημέρες και απαιτεί ελάχιστα κόστη σε σύγκριση με την εμπλοκή σας σε έναν δικαστικό αγώνα. Το σημαντικότερο, όμως, πλεονέκτημα της, σε σύγκριση με την παραδοσιακή δικαστική διαδικασία, είναι ότι η επίλυση της διαφοράς θα προκύψει με μια συμφωνία, την οποία θα διαμορφώσουν τα μέρη στα μέτρα τους, εκούσια, σε ήρεμο και φιλικό κλίμα υπό την καθοδήγηση του εμπορικού διαμεσολαβητή. Έτσι, διατηρείτε την προοπτική της συνεργασίας σας με το άλλο μέρος, ενώ βγαίνετε και οι δύο ωφελημένοι από τη διαδικασία αυτή (win – win situation). Τέλος, μην ξεχνάτε ότι όλη η διαδικασία της Διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτική και ο διαπιστευμένος εμπορικός διαμεσολαβητής φροντίζει για την προστασία της εμπορικής και εταιρικής σας φήμης.

Ποια είναι τα στάδια αυτής της διαδικασίας και τι την κάνει τόσο άμεση, ευέλικτη και αποτελεσματική;

Η Διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία που οι εμπλεκόμενοι προσαρμόζουν στα μέτρα τους. Τα μέρη αποφασίζουν με δική τους πρωτοβουλία να προσπαθήσουν να επιλύσουν εξωδικαστικώς τη διαφορά τους και επιλέγουν από κοινού έναν ανεξάρτητο και ουδέτερο διαπιστευμένο εμπορικό διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο των Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα μέρη, επίσης, επιλέγουν τον χώρο διεξαγωγής και ο πιστοποιημένος εμπορικός διαμεσολαβητής, βάσει της ειδικής εκπαίδευσης που έχει λάβει, τα καθοδηγεί στην εξεύρεση μιας από κοινού αποδεκτής λύσης.

Ο εμπορικός διαμεσολαβητής φροντίζει η διαδικασία να διεξαχθεί μέσα σε κλίμα θετικότητας και εμπιστοσύνης. Όταν τα μέρη καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή λύση της διαφοράς, οι όροι της συμφωνίας καταγράφονται και υπογράφονται από τα μέρη και τον διαπιστευμένο εμπορικό διαμεσολαβητή. Το Πρακτικό μπορεί να κατατεθεί στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου διεξήχθη η Διαμεσολάβηση και εφεξής θα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του άλλου εμπλεκόμενου μέρους, αν δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας σας.

Πότε είναι υποχρεωτική η Εμπορική Διαμεσολάβηση;

Σε εμπορικές διαφορές η αξία του αντικειμένου των οποίων είναι μικρότερη από 30.000 ευρώ και υπάγονται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή της Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης. Στόχος της νέας αυτής ρύθμισης του Ν. 4640/2019 είναι να διακριβωθεί αν η υπό κρίση υπόθεση μπορεί πράγματι να αντιμετωπισθεί με την υπαγωγή της σε εμπορικό διαμεσολάβηση θέτοντας ως προαπαιτούμενο, προκειμένου να επιτραπεί να επιληφθεί της υπόθεσης κάποιο δικαστήριο, την προηγούμενη προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Τι προσφέρει η SLBL;

Χάρη στην εξειδίκευσή μας στο Εμπορικό Δίκαιο και την τριβή μας με τις επιχειρηματικές πρακτικές, γνωρίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα συμφέροντα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στις επιχειρήσεις. Η ομάδα της SLBL είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να σας διευκολύνει να επιλύσετε τις διαφορές σας άμεσα, αποτελεσματικά και με το  μικρότερο δυνατό κόστος για εσάς και την επιχείρησή σας. Αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή της Εμπορικής  Διαμεσολάβησης και της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Οι διαπιστευμένοι εμπορικοί διαμεσολαβητές μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα και δρουν πάντοτε με γνώμονα τον κώδικα δεοντολογίας, τον επαγγελματισμό και την ειλικρίνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να λύσετε τις εμπορικές σας διαφορές γρήγορα και αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας την πιο συμφέρουσα συμφωνία, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά: +30 2111159758 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;