Κατοχύρωση πατέντας

Διαδικασία Κατοχύρωσης πατέντας

Διαδικασία κατοχύρωσης πατέντας

Η κατοχύρωση της πατέντας σας συνιστά μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται εμπειρία και εξειδικευμένες νομικές γνώσεις.

Αλλά εσείς δεν έχετε να ανησυχείτε για τίποτα!

Η ομάδα μας είναι πλήρως καταρτισμένη και θα σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε με τον πιο κερδοφόρο τρόπο και να προστατεύσετε αποτελεσματικά την εφεύρεσή σας.

Εμείς σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες στρατηγικές συμβουλές και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία κατοχύρωσης της πατέντας σας στις πιο προσιτές τιμές.

Εσείς μένει μόνο να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 • Τι είναι η πατέντα

Πατέντα ή ευρεσιτεχνία ή εφεύρεση είναι κάθε νέο επινόημα που εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικό βιομηχανικής εφαρμογής. Είναι, με απλά λόγια, η υπόδειξη ενός καινοτόμου τρόπου επίλυσης ενός τεχνικού προβλήματος. Μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, µμέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή, δηλαδή διαδικασία είτε εντελώς νέα είτε προς βελτίωση ήδη υπάρχοντος τρόπου λειτουργίας ή παραγωγής του προϊόντος.

 • Πώς προστατεύεται μια εφεύρεση

Η πατέντα προστατεύεται με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Πρόκειται για έναν τίτλο προστασίας με τον οποίο ο εφευρέτης αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της πατέντας του, απαγορεύοντας σε άλλους να τη χρησιμοποιούν.

Σήμα καταχώρησης πατέντας
 • Προϋποθέσεις προστασίας μιας εφεύρεσης

Προκειμένου να προστατευτεί μία εφεύρεση με τη χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Η εφεύρεση πρέπει, λοιπόν, να:

 1. Είναι νέα

Αυτό κρίνεται με βάση ό,τι είναι γνωστό τεχνικά παγκοσμίως, προφορικά ή καταγεγραμμένο ή γνωστό με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Επίσης, ούτε η δική σας εφεύρεση πρέπει να έχει γίνει γνωστή στο κοινό για να κριθεί ως νέα, εκτός αν εσείς ο ίδιος την παρουσιάσατε σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση ή αν κάποιος τρίτος την αποκάλυψε με κακή πρόθεση.

 1. Εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα

Πρέπει, δηλαδή, να μην προκύπτει με προφανή τρόπο από τις υπάρχουσες γνωστές τεχνικές γνώσεις.

 1. Είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής

Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο της εφεύρεσης μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας.

 • Πότε ΔΕΝ χορηγείται Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ΔΕΝ χορηγείται Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην περίπτωση των ανακαλύψεων, των επιστημονικών θεωριών, των μαθηματικών μεθόδων, αισθητικών δημιουργιών, σχεδίων ή κανόνων ή μεθόδων για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Για τη χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας απαιτείται κατάθεση αίτησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυναφθούν τα σχέδια, οι αξιώσεις, η περιγραφή, η περίληψη της εφεύρεσης και  οι επεξηγήσεις για την κατανόηση της περιγραφής. Η περιγραφή της εφεύρεσης πρέπει να συντάσσεται κατά τρόπο ώστε να καθιστά δυνατή την πρακτική εφαρμογή της συγκεκριμένης εφεύρεσης από τον ειδικό που θα μελετήσει τον φάκελο.

 • Πόσο διαρκεί η προστασία της πατέντας

Η προστασία της εφεύρεσης με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας διαρκεί 20 χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

 • Προστασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Αν επιθυμείτε να προστατεύσετε την πατέντα σας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή σε οποιαδήποτε από τα 34 κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου, αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο οποίος λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, είτε καταθέτοντας την αίτηση σας απευθείας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ – ΕPO – European Patent Office).

Τα 34 κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου είναι τα ακόλουθα:

 Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία
Γαλλία Γερμανία Δανία
Ελλάδα Ελβετία Εσθονία
Ιρλανδία Ισλανδία Ισπανία
Ιταλία Κύπρος Λιθουανία
Λιχτενστάιν Λουξεμβούργο Μ. Βρετανία
Μονακό Ολλανδία Ουγγαρία
Πορτογαλία Πολωνία Ρουμανία
Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία
Τουρκία Τσεχία Φινλανδία
Λετονία Μάλτα Κροατία
Νορβηγία
 • Προστασία σε Διεθνές επίπεδο

Αν επιθυμείτε να προστατεύσετε την πατέντα σας σε Διεθνές επίπεδο, αυτό επίσης μπορεί να γίνει είτε μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), που παραλαμβάνει και αιτήσεις για διεθνή κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας βάσει της Συνθήκης Διεθνούς Συνεργασίας (PCT), είτε καταθέτοντας την αίτηση σας απευθείας στον WIPO, τον Διεθνή Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (PCT) ορίζει πως με μία κοινή αίτηση μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε οποιεσδήποτε από τις χώρες-μέλη της, 153 στον αριθμό.

 • Τι είναι το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) ονομάζεται ο τίτλος προστασίας που δίνεται στην εφεύρεσή σας σε περίπτωση που αυτή είναι τρισδιάστατο αντικείμενο, με καθορισμένο σχήμα και μορφή (π.χ. εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος, εξάρτημα), που δίνει λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτει τα χαρακτηριστικά του νέου και βιομηχανικά εφαρμόσιμου. Η βασική διαφορά με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι ότι το ΠΥΧ δεν απαιτεί να έχει το χαρακτηριστικό της εφευρετικής πρωτοτυπίας η εφεύρεσή σας. Η μορφή αυτή κατοχύρωσης επιλέγεται για τις «μικρές εφευρέσεις».

 • Πόσο καιρό διαρκεί το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

Η προστασία του Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας διαρκεί 7 χρόνια, εφόσον πληρώνονται τα σχετικά τέλη διατήρησης, και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης.

Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

Κατοχύρωση πατέντας στην Ελλάδα

Αν πιστεύετε ότι σας ανήκει μια εφεύρεση, μπορείτε να την κατοχυρώσετε. Μην αφήσετε την εκμετάλλευση της πατέντας σας από τρίτους.

Κάντε τώρα ηλεκτρονικά την αγορά σας και κερδίστε την έκπτωση! €500.00   430.00

Με την κατοχύρωση της πατέντας σας, θα λάβετε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα δηλώνει ότι είστε ο μόνος που έχετε το δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί.
Θα είστε επίσημα ο εφευρέτης της.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

 • Συλλογή εγγράφων
 • Έλεγχος και έρευνα
 • Προετοιμασία και κατάθεση φακέλου στο αρμόδιο γραφείο

Τα τέλη είναι ανεξάρτητα από την προσφορά και διαμορφώνονται ως εξής

50€ τέλος κατάθεσης
300€ τέλος έρευνας
150€ τέλος χορήγησης

Η αμοιβή του γραφείου είναι άνευ Φ.Π.Α. και διαμορφώνεται ανάλογα με τη δυσκολία της προετοιμασίας για τη διεξαγωγή της κατοχύρωσης της κάθε πατέντας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλετε να προστατέψετε την εφεύρεση σας;