Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Κύριος στόχος του προγράμματος, είναι η ενίσχυση των πληγέντων, από την πανδημία δικηγόρων, λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι Δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως 31/12/2021.

Προϋποθέσεις Δράσης:

 1. Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς του προγράμματος.
 2. Να έχουν συσταθεί έως 31/12/2020
 3. Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν από τη δημόσια πρόσκληση του προγράμματος.
 4. Να είναι υπόχρεες δήλωσης απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων,
 5. Να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Η/Υ
 2. Laptops
 3. Routers
 4. Web κάμερες
 5. Μικρόφωνα
 6. Ακουστικά
 7. Ηχεία
 8. Συστήματα τηλεδιάσκεψης
 9. Scanners /πολυμηχανήματα
 10. Οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για αγορά: κινητών τηλεφώνων, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά, συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021.

 • Επιχορήγηση 2.000€
  0=< Έσοδα 1/1/2019-31/12/2019=< 20.000€
 • Επιχορήγηση 1.500€
  20.000<Έσοδα 1/1/2019-31/12/2019 =<40.000€
 • Επιχορήγηση 1.000€
  40.000 < Έσοδα 1/1/2019-31/12/2019 =<60.000€
 • Επιχορήγηση 500€
  60.000 < Έσοδα 1/1/2019-31/12/2019

Η περίοδος υποβολής ξεκινάει 16 Ιουνίου 2021 έως 28 Ιουλίου 2021 και είναι με σειρά προτεραιότητας!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2111159758 ή στο [email protected].