Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών ή επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι από τις πλέον συνηθισμένες και πλέον ψυχοφθόρες, ενώ μπορούν να αποβούν οικονομικά καταστροφικές για τους δανειολήπτες ή και εξαιρετικά ζημιογόνες για τα τραπεζικά ιδρύματα, εφόσον δεν επιτευχθεί μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία. Η διαμεσολάβηση είναι ένας εξαιρετικά γρήγορος, οικονομικός, αποτελεσματικός και πολιτισμένος τρόπος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και επίλυσης πάσης φύσεως τραπεζικών διαφορών εν γένει, που αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των αντικρουόμενων συμφερόντων με όπλα τη νηφαλιότητα, τη μεθοδικότητα και την πλούσια κατάρτιση των εξειδικευμένων διαμεσολαβητών μας που επιτρέπει την εμβάθυνση στην ουσία της διαφοράς, ώστε να εντοπιστούν τα σημεία σύγκλισης των δύο πλευρών.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μας και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

placeholder
Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;