Επιδότηση έως 400.000€ για Tουριστικές Επιχειρήσεις

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αφορά τουριστικές επιχειρήσεις με επιδότηση έως 400.000€.

Η Ενίσχυση από το πρόγραμμα θα ανέρχεται στο 5% επί του τζίρου στα καταλύματα και στο 2,5%  στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Η Δράση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αναλυτικά δικαιούχοι είναι:

  • Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Τουριστικά γραφεία/πρακτορεία
  • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων

Περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πως πληρούνται κάποια κριτήρια κανόνων του ΕΣΠΑ.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση

Προϋποθέσεις ένταξης στο  πρόγραμμα είναι:

  1. Νόμιμη λειτουργία.
  2. Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους που θα αναφέρονται στην πρόσκληση.
  3. Να υπάρχει μείωση τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.
  4. Να υπάρχει τουλάχιστον 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας το έτος 2019.
  5. Να είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.( Όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 2020.*Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.)
  6. Επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα οριστεί μέσα στον Ιούνιο όπου θα ανακοινωθεί  και η επίσημη πρόσκληση από το ΕΣΠΑ  και θα μπορούν να υποβάλλονται έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.