Εσείς είστε GDPR ... ready;

gdpr

Αν όχι απειλείστε με πρόστιμα που αγγίζουν το 4% επί του τζίρου.

Τι ακριβώς είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, γνωστός και ως GDPR (General Data Protection Regulation) βρίσκεται σε ισχύ ήδη από τις 25 Μαϊου 2018 και ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλα άτομα, επιχειρήσεις ή οργανισμούς.

Στόχος του GDPR είναι να ενισχύσει σημαντικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλει νέες αυξημένες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον φέρουν το βάρος να αποδείξουν τη συμμόρφωση τους με έναν Κανονισμό νομικά πολύπλοκο και με αυστηρές συνέπειες μη τήρησης του.

Προστατεύστε τα δεδομένα των πελατών σας, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό.

ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΕΙ;

Ο GDPR απευθύνεται πρακτικά σε όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις-φορείς, που με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, πελατών των πελατών τους, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων.

Αφορά κάθε μεγέθους επιχείρηση, ανεξαρτήτως κλάδου, εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση αφορά και φυσικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα άλλων υποκειμένων δεδομένων, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και άλλους φορείς.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»;

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», είναι κάθε πληροφορία που εξατομικεύει ή ταυτοποιεί ένα φυσικό πρόσωπο, όπως αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα κλπ), στοιχεία σχετικά με την σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (όπως φυσικά χαρακτηριστικά τύπου ύψος, βάρος, στοιχεία της οικονομικής κατάστασης του ατόμου, ευαίσθητα δεδομένα τύπου ιατρικά δεδομένα, πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, οικογενειακή κατάσταση κλπ).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι εταιρείες καλούνται να ασχοληθούν και επίσημα πλέον με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας. Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται:

•Να λαμβάνουν τη συγκατάθεση για τη συλλογή και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων

•Να τηρούν αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών όπως τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας κλπ

•Να εξετάζουν τακτικά αν κατά την επεξεργασία των δεδομένων, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των υποκειμένων και να ενημερώνουν τους χρήστες για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων

•Να ενημερώσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για τις επερχόμενες μεταβολές, να αξιολογήσουν τους πιθανούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται και να διαμορφώσουν στρατηγική αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών

•Να ανακοινώνουν αμελλητί στις αρχές τις πιθανές παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις λόγω του GDPR είναι μεγάλη και οι συνέπειες της παραβίασης, οι εξής:

  • Διοικητικά πρόστιμα που δύνανται να ανέλθουν στα 20.000.000 ευρώ ή στο 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους
  • Οικονομική εξάντληση της επιχείρησης σε περίπτωση επιβολής προστίμου
  • Πλήγμα στην εικόνα της επιχείρησης και απώλεια πελατείας

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μας και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

placeholder
Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;