Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στα πλαίσια της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 400.000.000€.

 • Στόχος:

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

 • Περίοδος υποβολής:

Η περίοδος υποβολής θα είναι ανοιχτή από την 20/2/2019 έως και την 30/11/2020.

 • Τι χρηματοδοτείται: 

 • Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις:
 1. να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 2. να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»,
 3. να είχαν από δύο και πάνω απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης (2 ΕΜΕ) κατά το 2018, ή βάσει νέων φορολογικών στοιχείων, κατά το 2019,
 4. να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.
 • Ποσοστό επιχορήγησης:

Από 50% έως 65% για επενδυτικά έργα από 20.000 € έως 200.000 € (μία αίτηση ανά επιχείρηση/ Α.Φ.Μ.).

 • Υποβολή αίτησης:

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) www.ependyseis.gr/mis και συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας.

 • Τι προσφέρει η SLBL:

Η SLBL παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη. Επίσης, αναλαμβάνει  από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας και την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας μέχρι την υποβολή του φακέλου σας. Προσφέρουμε συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης μέχρι και την εκταμίευση του συνόλου της επιδότησης και τους ενημερώνουμε άμεσα για όλες τις διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 2111159758 ή στο info@slbl.gr

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλετε να σας βοηθήσουμε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα;