Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Έγγραφο τραπεζικής διαμεσολάβησης

Έχετε κόκκινα δάνεια; Θέλετε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας ή να «κουρέψετε» τα χρέη σας; Θέλετε να σώσετε το ακίνητό σας από πιθανό πλειστηριασμό; Η πιο γρήγορη, αποτελεσματική αλλά και οικονομική λύση, στην οποία μπορείτε να προβείτε, είναι η Τραπεζική Διαμεσολάβηση.

Οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών ή επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι από τις πλέον συνηθισμένες και πλέον ψυχοφθόρες, μπορούν, δε, να οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή του δανειολήπτη ή ακόμα και του τραπεζικού ιδρύματος, εάν δεν επιτευχθεί στην εκάστοτε περίπτωση μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία.

Τραπεζικός διαμεσολαβητής που εξυπηρετεί πελάτη

Γιατί να επιλέξω την Τραπεζική Διαμεσολάβηση αντί για τη δικαστική επίλυσης της διαφοράς μου;

Η Τραπεζική Διαμεσολάβηση, ως εναλλακτικός τρόπος ρύθμισης της οφειλής σας, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του παραδοσιακού δικαστικού τρόπου επίλυσης διαφορών. Μπορεί να διεξαχθεί προς ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών προς τις τράπεζες (επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια κλπ) και αφορά όλους τους δανειολήπτες, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως επιχειρηματίες ή ιδιώτες. Επιπλέον, προσφέρει αμεσότερη και πιο οικονομική επίλυση των διαφορών με γνώμονα την αμοιβαιότητα και την εμπιστευτικότητα και έχει ισχύ όμοια με αυτήν της δικαστικής απόφασης, εφόσον κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Ποια είναι τα στάδια αυτής της διαδικασίας και τι την κάνει τόσο άμεση, ευέλικτη και αποτελεσματική;

Μετά την υποβολή αιτήματος για Διαμεσολάβηση, είτε με πρωτοβουλία του δανειολήπτη είτε της τράπεζας, τα μέρη επιλέγουν από κοινού έναν ανεξάρτητο και ουδέτερο διαπιστευμένο τραπεζικό διαμεσολαβητή της επιλογής τους από τον Κατάλογο των Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα μέρη, επίσης, επιλέγουν τον χώρο διεξαγωγής και ο τραπεζικός διαμεσολαβητής, βάσει της ειδικής εκπαίδευσης που έχει λάβει, βοηθάει τα μέρη στην εξεύρεση μιας από κοινού αποδεκτής λύσης.

Η διαδικασία διεξάγεται μέσα σε θετικό κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ δανειολήπτη, τράπεζας και τραπεζικού διαμεσολαβητή, ο οποίος πάντα διατηρεί ουδέτερη και  αμερόληπτη στάση. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 4-7 ώρες και, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, καταρτίζεται Πρακτικό επιτυχίας, το οποίο με την κατάθεση του στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Τι προσφέρει η SLBL;

Καθώς οι διαπραγματεύσεις με την τράπεζα απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και έναν εξαιρετικά λεπτό χειρισμό, οι διαπιστευμένοι τραπεζικοί διαμεσολαβητές μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να σας διευκολύνουν στην οριστική ρύθμιση των οφειλών σας, βοηθώντας σας να επιτύχετε μια ικανοποιητική και βιώσιμη λύση, ώστε να μπορείτε να ανταποκριθείτε στους όρους της συμφωνίας και να διατηρήσετε την ακίνητη περιουσία σας. Με όπλα τη νηφαλιότητα, τη μεθοδικότητα και την πλούσια κατάρτισή μας, διαμεσολαβούμε μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτικών ιδρυμάτων εμβαθύνοντας στην ουσία της διαφοράς, ώστε να εντοπιστούν τα σημεία σύγκλισης των δύο πλευρών.

Στην SLBL γνωρίζουμε και σεβόμαστε την κομβική σημασία του απορρήτου των πληροφοριών και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας, ιδιαίτερα στις τραπεζικές διαφορές. Οι διαπιστευμένοι τραπεζικοί διαμεσολαβητές μας τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας και ενεργούν πάντοτε κατά τρόπο επαγγελματικό, ειλικρινή και αξιοπρεπή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να λύσετε τις τραπεζικές σας διαφορές γρήγορα και αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας την πιο συμφέρουσα συμφωνία, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή κλείστε απευθείας το ραντεβού σας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;