Βιομηχανικό σχέδιο

Ως βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα ορίζεται «Η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδίως, η γραμμή, το σχήμα, το χρώμα, το περίγραμμα, η μορφή». Πρόκειται, δηλαδή, για αισθητικές δημιουργίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα συστατικά που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, η συσκευασία, η παρουσίαση, τα γραφικά σύμβολα και τα τυπογραφικά στοιχεία.

Βιομηχανικό σχέδιο συνιστά η δισδιάστατη διάπλαση μορφής με έγγραφη αποτύπωση, ενώ βιομηχανικό υπόδειγμα η τρισδιάστατη διαμόρφωση με υλική μορφή.

Κλασικές κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί προστασία είναι τα κοσμήματα, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, διατροφής, υφαντουργίας, επίπλωσης, διακόσμησης, συσκευασίες, συσκευές και μηχανήματα, κατασκευές, παιχνίδια.

Προϋποθέσεις προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων/υποδειγμάτων συνιστούν :

  • Εξωτερική διαμόρφωση.
  • Βιομηχανική ή βιοτεχνική αξιοποίηση.
  • Αισθητικό ενδιαφέρον.
  • Το στοιχείο του «νέου».
  • Ατομικός χαρακτήρας.
  • Αν πρόκειται για συστατικά σύνθετων προϊόντων θα πρέπει να παραμένουν ορατά κατά τη συνήθη χρήση του προϊόντος και να πληρούν και αυτά τις προϋποθέσεις του νέου και του ατομικού χαρακτήρα.

Το βιομηχανικό σχέδιο/υπόδειγμα προστατεύεται με την καταχώρισή του στον ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) και την χορήγηση Πιστοποιητικού καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου και υποδείγματος. Ως ημερομηνία έναρξης προστασίας λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η προστασία διαρκεί έως και 25 έτη, εφόσον ο δικαιούχος καταβάλλει τα απαιτούμενα τέλη προστασίας/ανανέωσης ανά 5ετία.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προβεί στη σχετική καταχώριση τότε χάνει το μονοπωλιακό δικαίωμα εκμετάλλευσης του βιομηχανικού σχεδίου/υποδείγματος και κάθε τρίτος μπορεί να το χρησιμοποιεί και να το εκμεταλλεύεται χωρίς τη συγκατάθεση του δημιουργού.

Η προστασία του σχεδίου/υποδείγματος μπορεί να επεκταθεί και εκτός Ελλάδας. Η διαδικασία διεθνούς καταχώρισης μπορεί να γίνει μέσω του ΟΒΙ, που προωθεί την σχετική αίτηση στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), που εδρεύει στη Γενεύη, ενώ, αντίστοιχα, υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε και η χορήγηση γίνεται από το Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), που εδρεύει στο Alicante της Ισπανίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν αποκλείεται η διπλή προστασία και ως βιομηχανικού σχεδίου/υποδείγματος και ως σήματος, όταν ένα σχέδιο έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα στην αγορά, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα χαρακτηριστικά «τρίγωνα» της σοκολάτας TOBLERONE ή το σχήμα της φιάλης της Coca-Cola, που ήταν αρχικά βιομηχανικό σχέδιο και εν συνεχεία προστατεύτηκε και ως εμπορικό σήμα.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος προκειμένου ένα σχέδιο/υπόδειγμα να απολαύει προστασίας, καθώς και η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης στον ΟΒΙ είναι απαιτητικές διαδικασίες που απαιτούν επιμέλεια και εξειδίκευση. Προκειμένου να αποφύγετε περιττή ταλαιπωρία λόγω λαθών και ελλείψεων εμπιστευτείτε μας προκειμένου να σας συμβουλεύσουμε, να σας καθοδηγήσουμε και να αναλάβουμε την όλη διαδικασία για λογαριασμό σας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μας και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

placeholder
Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;