Ευρωπαϊκό σήμα

Διαδικασία κατοχύρωσης Ευρωπαϊκού σήματος

Για το Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν όσα και για Εθνικό Σήμα με μια βασική διαφορά: τη γεωγραφική εμβέλεια προστασίας του. Κατοχυρώνοντας το σήμα σας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, το προστατεύεται και στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με μία αίτηση και πληρώνοντας ένα ενιαίο παράβολο κατοχυρώνεται το σήμα σας ταυτόχρονα σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μία διαδικασία που αυτομάτως και ενιαία τα αποτελέσματά του σε όλη την επικράτεια της Ένωσης.

 • Πότε να επιλέξω το Ευρωπαϊκό σήμα αντί του Εθνικού;

Η κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Σήματος είναι η ενδεδειγμένη επιλογή για εσάς στη περίπτωση που η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται ή φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή αγορά και θέλετε να εξασφαλίσετε την αποκλειστική εκμετάλλευση του λογοτύπου ή brand σας.

 

ΒΗΜΑ 1Ο: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς κάθε διαδικασία το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι η επικοινωνία. Εάν θέλετε να κατοχυρώσετε το εμπορικό σήμα σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή αν θέλετε την γνώμη ενός ειδικού για το εάν η κατοχύρωση στο επίπεδο αυτό είναι η κατάλληλη για το brand της επιχείρησης σας, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο παρά να επικοινωνήσετε με ένα από τα εξειδικευμένα μέλη της ομάδας μας, συμπληρώνοντας την την φόρμα επικοινωνίας.

 

ΒΗΜΑ 2Ο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στην συνέχεια, πραγματοποιείται ο νομικός έλεγχος με την ίδια επιμέλεια και μεθοδικότητα όπως και στο Εθνικό Σήμα. Μια από τις ιδιαιτερότητες του Ευρωπαϊκού σήματος είναι ότι για να γίνει δεκτό το σήμα δεν εξετάζονται οι σχετικοί λόγοι απαραδέκτου, μπορεί δηλαδή να συνυπάρχει με προγενέστερο σήμα, εφόσον οι δικαιούχοι του σήματος αυτού δεν ασκήσουν εμπρόθεσμα ανακοπή. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησής σας η ομοιότητα με ήδη κατοχυρωμένο σήμα. Οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, δηλαδή ο περιγραφικός χαρακτήρας ή η έλλειψη διακριτικής δύναμης εξετάζονται κανονικά όπως και στο Εθνικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς διενεργούμε ολοκληρωμένο έλεγχο, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα τυχόν ήδη κατοχυρωμένων σημάτων που ομοιάζουν με το δικό σας, ακόμα και αν αυτό δεν αποτελεί κώλυμα στο να γίνει δεκτό το σήμα σας.

 

ΒΗΜΑ 3Ο: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αφού ολοκληρωθεί ο νομικός έλεγχος και επιλέξουμε τις κατάλληλες κλάσεις για την ταξινόμηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών σας, προχωράμε στην ηλεκτρονική σύνταξη της αίτησής σας. Η κατοχύρωση γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας. Από την ημερομηνία της κατάθεση της αίτησης κατοχύρωσης του σήματος ξεκινά η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν τα τέλη κατοχύρωσης στο σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του Κοινοτικού Γραφείου, τον οποίο θα λάβουμε εμείς και θα σας δώσουμε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Εμπορικό σήμα είναι το διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μια επιχείρησης. Μπορεί να είναι κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μια επιχείρησης από εκείνα άλλων και ανήκει στα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ ΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Σήμα μπορούν να αποτελέσουν ιδίως λέξεις, ονόµατα φυσικών προσώπων, επωνυµίες νομικών προσώπων, ψευδώνυµα, απεικονίσεις (συγκεκριμένες ή αφηρημένες εικαστικές παραστάσεις), σχέδια, γράµµατα, αριθµοί, χρώµατα (εφόσον έχουν καθιερωθεί στις συναλλαγές ως διακριτικό γνώρισμα συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας), ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών φράσεων, το σχήµα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

ΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ ΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Ως σήμα δεν γίνεται δεκτό το γνώρισμα το οποίο δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα ή είναι περιγραφικό, δηλαδή περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε.

Επιπλέον, σε εθνικό επίπεδο δεν γίνεται δεκτό σήμα το οποίο ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα για ανάλογα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και προκαλεί κίνδυνο σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό.

Από αριστερά προς τα δεξιά, στο πρώτο παράδειγμα λείπει η διακριτική δύναμη, ενώ το δεύτερο σήμα είναι περιγραφικό, καθώς η λέξη «ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ» περιγράφει απλώς το περιεχόμενο της συσκευασίας. Συνεπώς, κανένα από αυτά τα δύο δεν μπορεί να γίνει δεκτά. Στο τρίτο παράδειγμα, η προσθήκη διακριτικής ονομασίας στην ετικέτα έχει ως αποτέλεσμα να τη δουν οι καταναλωτές ως σήμα που παραπέμπει σε μία συγκεκριμένη επωνυμία και για τον λόγο αυτό γίνεται δεκτό.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΟΥ

Η κατοχύρωση του σήματος παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα:

 • να το χρησιμοποιεί,
 • να το επιθέτει στα προϊόντα τα οποία προορίζεται να διακρίνει,
 • να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • να το επιθέτει στα περικαλύμματα και τις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, τους τιμοκαταλόγους, στις αγγελίες, στις κάθε είδους διαφημίσεις και σε κάθε άλλο έντυπο υλικό και
 • να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα.

Παράλληλα, έχει το δικαίωμα να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να κάνει χρήση του σήματος του ή σήματος που του ομοιάζει στο παρόν και το μέλλον και με αυτόν τον τρόπο προκαλείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό. Ακόμα, μπορείτε να ζητήσετε την αποκατάσταση της ζημίας σας, εφόσον έχετε ζημιωθεί ή ακόμα και την αποζημίωσή σας για την προσβολή που έχετε υποστεί.

Τέλος, καθώς το σήμα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου, αυτός δικαιούται να το μεταβιβάσει με αντάλλαγμα ανάλογο της φήμης του ή να παραχωρεί με αντάλλαγμα άδειες χρήσης του σήματος σε τρίτους.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι η σύμπραξη του δικηγόρου δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατοχύρωσης του σήματός σας. Όμως, η κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος, πέραν από πολύ σημαντική, αποτελεί και μια διαδικασία περίπλοκη, που μπορεί να ελλοχεύει δυσάρεστες εκπλήξεις για κάποιον που δεν έχει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία επί του θέματος. Έτσι, η βοήθεια ενός ειδικού, αν και όχι υποχρεωτική, είναι σίγουρα αναγκαία.

Ποιες είναι, όμως, αυτές οι δυσάρεστες εκπλήξεις στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω;

 • Προσπαθώντας να εξοικονομήστε κάποιο ποσό κάνοντας την διαδικασία μόνος σας, είναι πολύ πιθανό να βγείτε ζημιωμένος:

Αν δεν γίνει ορθός και ενδελεχής νομικός έλεγχος στο σήμα σας πριν κατατεθεί, είναι πολύ πιθανό η απόφαση του εξεταστή που θα δημοσιευτεί μετά από κάποιους μήνες να το απορρίψει. Και λέγοντας νομικό έλεγχο δεν εννοούμε μόνο τον έλεγχο για τυχόν ομοιότητα με ήδη κατοχυρωμένο σήμα, αλλά και έλεγχο όλων των σχετικών και απόλυτων λόγων απαραδέκτου όπως ορίζει ο νόμος, που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από από κάποιον ειδικό, όπως έναν έμπειρο δικηγόρο εμπορικών σημάτων, ο οποίος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και εξοικείωση με τις πρακτικές και τη νομολογία. Απόρριψη του σήματος σας πρακτικά σημαίνει ότι χάνεται τα λεφτά του παραβόλου και πρέπει να προβείτε σε νέα κατάθεση, κάνοντας τη διαδικασία από την αρχή. Και αυτό πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προλάβει κάποιος τρίτος να καταθέσει σήμα όμοιο ή παρόμοιο με το δικό σας στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει.

 • Να γίνει δεκτό το σήμα, αλλά να μην είναι επαρκώς προστατευμένο:

Παίρνοντας το ευτυχές σενάριο ότι το σήμα που καταθέσατε μόνοι γίνεται δεκτό, είναι πολύ πιθανό να μην είναι εν τέλει επαρκώς προστατευμένο. Η επιλογή των κατάλληλων κλάσεων σύμφωνα με την Ταξινόμηση της Νίκαιας και στη συνέχεια των κατάλληλων όρων για να περιγράψετε και να προστατεύσετε ουσιαστικά τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες σας είναι μια διεργασία που απαιτεί λεπτό χειρισμό και μεγάλη εμπειρία ώστε να είναι αποτελεσματική και εύκολα μπορεί να γίνουν λάθη ή παραλείψεις που θα αφήσουν εκτεθειμένο εν τέλει το σήμα σας.

Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα μας είναι επίσης ότι εξυπηρετούμε πελάτες από κάθε μεριά της Ελλάδας, και όχι μόνο, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία σας στον χώρο μας. Όλη η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η διαδικασία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με εναλλακτικούς τρόπους, όπως πχ τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν το επιθυμείτε, είμαστε στη διάθεση σας για ραντεβού στον χώρο μας ή στο δικό σας.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ BREXIT

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020. Συνεπώς, θεωρείται πλέον «τρίτη χώρα» ως προς την Ένωση. Ωστόσο, στην παρούσα φάση διανύουμε την λεγόμενη μεταβατική περίοδο (transition period), η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι την ημερομηνία αυτή το Ευρωπαϊκό Σήμα εξακολουθεί να προστατεύεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεχίζει να είναι σε ισχύ η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εμπορικά σήματα.

ΣΕ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΟΥ

Η διαδικασία της κατοχύρωσης του σήματος σας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι είναι αρκετά πιο σύντομη σε σχέση με την αντίστοιχη σε Εθνικό επίπεδο.

Από την στιγμή της πρώτης επικοινωνίας μας μέχρι την ηλεκτρονική κατάθεση του σήματός σας το διάστημα που μεσολαβεί είναι πολύ σύντομο. Πρακτικά αυτό σημαίνει από 1 έως 5 μέρες (?).

Από την κατάθεση μέχρι την δημοσίευση του σήματος μεσολαβεί κατά προσέγγιση 1 μήνας.

Τέλος, η προθεσμία ανακοπής από κάποιον τρίτο μετά την δημοσίευση του σήματος είναι 3 μήνες.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 1. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η πληρωμή του προβλεπόμενου τέλους, δηλαδή του αντίστοιχου παραβόλου σε εθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει η εξέταση της αίτησής σας. Το κόστος του τέλους είναι ανάλογο του αριθμού των κλάσεων που θα επιλεχθούν για την περιγραφή του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας σας.

 • Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

850€ η πρώτη κλάση, 50€ η δεύτερη κλάση και 150€ η τρίτη και κάθε επόμενη. Αν δηλαδή το σήμα σας αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μια κλάση, το ποσό του παραβόλου που θα πληρώσετε είναι 850€, αν αντιστοιχούν σε δύο 900€, σε τρεις 1050€ κοκ.

 1. ΑΜΟΙΒΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η αμοιβή του γραφείου μας για την κατοχύρωση εθνικού σήματος ανέρχεται στα 550€ (στη τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.). Στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στην καλύτερη δυνατή τιμή. Το ποσό αυτό καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας κατοχύρωσης, από την αρχική μας επικοινωνία, το νομικό έλεγχο, την εξατομικευμένη συμβουλευτική, την σύνταξη και κατάθεση ηλεκτρονικά της αίτησής σας, μέχρι και την ενημέρωσή σας για την δημοσίευση του σήματός σας και την παρέλευση της προθεσμίας ανακοπής.

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι και στο Εθνικό Σήμα και η απάντηση είναι όχι ακόμα. Αφού το σήμα εξεταστεί και γίνει δεκτό από τον εξεταστή στον οποίο θα χρεωθεί, το σήμα δημοσιεύεται και ο νόμος δίνει μία προθεσμία σε οποιοδήποτε τρίτο με έννομο συμφέρον να ανακόψει την κατοχύρωση του σήματος σας. Με το πέρας άπρακτης της προθεσμίας αυτής, το σήμα σας πλέον προστατεύεται και εσείς απολαμβάνετε πλήρως το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΦΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ

Η προστασία του σήματος διαρκεί για δέκα χρόνια (10) και αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης, εφόσον το σήμα γίνει δεκτό.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέσα στο τελευταίο εξάμηνο της προστασίας, μπορεί να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης σήματος. Η ανανέωση θα ισχύει για άλλα 10 χρόνια και η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί ξανά μετά το πέρας της δεκαετίας. Ο νόμος δίνει επιπλέον προθεσμία ανανέωσης έξι (6) μηνών από την παρέλευση της δεκαετούς προστασία του σήματος με αυξημένο τέλος. Αν οι προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, ο δικαιούχος χάνει την προστασία, το σήμα διαγράφεται και είναι ελεύθερο προς κατοχύρωση πλέον από κάποιον τρίτο.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μας και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

placeholder
Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;