Η Διεθνής Καταχώριση Σήματος είναι μια διαδικασία που σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα, εφόσον σας αφορά να κατοχυρώσετε το σήμα σας σε διεθνές επίπεδο. Διέπεται από τους όρους του Διεθνούς Συστήματος της Μαδρίτης που συνδιαμορφώνεται από τη Σύμβαση της Μαδρίτης (1891) και το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989).
Επί της ουσίας δεν δημιουργείται ένα υπερεθνικό σήμα, αλλά μία δέσμη εθνικών σημάτων στις χώρες – μέλη της Ένωσης της Μαδρίτης (ΗΠΑ, Αυστραλίας, Ρωσίας συμπεριλαμβανομένων) που εσείς θα επιλέξετε ελεύθερα, βάσει της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, με την αίτησή σας στον WIPO (World Intellectual Property Organization), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ στα ελληνικά), που είναι και ο αρμόδιος οργανισμός για τα διεθνή σήματα. Αυτό σημαίνει πως ο WIPO ελέγχει μεν την αίτησή σας, προκειμένου να καταχωρίσει το σήμα σας στο μητρώο του, ωστόσο αυτή διαβιβάζεται προς έλεγχο και στα αρμόδια γραφεία κάθε χώρας, που θα κρίνουν ξέχωρα αν θα γίνει δεκτή στη δική τους επικράτεια βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας.
Προϋπόθεση για την αίτηση διεθνούς καταχώρισης σήματος στην Ελλάδα είναι ο αιτών να είναι Έλληνας υπήκοος ή να κατοικεί στην Ελλάδα ή να είναι εταιρεία με πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα και να έχει ήδη καταθέσει ή καταχωρίσει το ίδιο σήμα ως ελληνικό. Σε περίπτωση που η αίτηση για διεθνές σήμα γίνει μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία της εθνικής κατάθεσης, ο καταθέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει προτεραιότητα.
Ως ημερομηνία καταχώρισης του διεθνούς σήματος λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης στην Υπηρεσία Σημάτων, η οποία, αφού προβεί στον έλεγχο των αναγκαίων προϋποθέσεων, διαβιβάζει την αίτηση στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων εντός προθεσμίας 2 μηνών.
Εφόσον το διεθνές σας σήμα εγκριθεί, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε, εν ευθέτω χρόνω, επέκταση της προστασίας του και σε άλλες χώρες, που δεν συμπεριελήφθησαν στην αρχική σας αίτηση.
Για διάστημα 5 χρόνων από την ημερομηνία κατάθεσης, η διεθνής καταχώριση παραμένει εξαρτημένη από το σήμα της χώρας βασικής κατάθεσης. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε μεταβολή στο status του σήματος σε εθνικό επίπεδο επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες και στη διεθνή καταχώριση. Μετά την παρέλευση της 5ετίας το διεθνές σήμα ανεξαρτητοποιείται από το βασικό εθνικό σήμα.
H διάρκεια προστασίας του διεθνούς σήματος είναι δεκαετής με δυνατότητα ανανέωσης ανά δεκαετία χωρίς περιορισμό.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μας και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

placeholder
Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;