Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων «Ideas powered for business SME FUND» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EUIPO

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EUIPO δημιουργήθηκε το πρόγραμμα επιχορηγήσεων «Ideas Powered for Business SME Fund», το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους και να δώσουν ώθηση στην επιχείρησή τους.

Τι χρηματοδοτείται:

  • Βασικά τέλη αίτησης για σήματα, σχέδια και υποδείγματα που υποβάλλεται ενώπιον του EUIPO, του Γραφείου ΔΙ της Μπενελούξ και/ή του γραφείου ΔΙ οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ, με επιστροφή του 50 % των επιλέξιμων δαπανών

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ανοίγουν στις 11 Ιανουαρίου 2020 και η συνολική περίοδος κατάθεσης αιτήσεων θα χωριστεί σε 5 περιόδους:

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5
Διαθέσιμος προϋπολογισμός4 .000.000 €4.000.000 €4.000.000 €4.000.000 €4.000.000 €
Έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων11/01/202101/03/202101/05/202101/07/202101/09/2021
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων31/01/202131/03/202131/05/202131/07/202130/09/2021

Μόνο αιτήσεις που υποβάλλονται στα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα γίνονται δεκτές, ενώ οι εκπρόθεσμες θα κρίνονται ως μη παραδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής σας ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] είτε καλώντας μας στο +30 211 11 59 758.