ΚΡΗΤΗ: Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων λόγω COVID-19

Αισιόδοξα νέα για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σοβαρές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης προδημοσίευσε στις 28-9-2020 την πρόσκληση για «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δράση αυτή αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Κρήτη. Θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 40.000€, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης θα ανέρχεται σε 50.000.000€.

Η φόρμα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη δράση αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή από τις 13 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Στόχος της δράσης είναι να δοθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID19.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ ή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 2111159758 ή μέσω email στο [email protected]