Κατοχύρωση

Εμπορικού σήματος

Κατοχυρώστε τώρα το εμπορικό σας σήμα μόνο με 250€

SLBL

6939616885

Κατοχύρωση σε 48h

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αφήστε στους ειδικούς τη διαδικασία

Κατοχύρωση σε 3 απλά βήματα

Συμπληρώστε τη φόρμα

1

Θα σας καλέσουμε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

2

Καταθέτουμε το φάκελό σας και ο δικηγόρος μας παρακολουθεί τη διαδικασία

3

Tι προσφέρουμε

Άμεσο έλεγχο σήματος και συγκέντρωση δικαιολογητικών

Ταχύτατη υποβολή φακέλου μεσα σε 48 ώρες

Παράσταση δικηγόρου στη διοικητική επιτροπή σημάτων

Μία ώρα δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ;

Σήμα είναι «κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων». Μπορούν να αποτελέσουν σήμα οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, τα χρώματα, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του και τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ;

Το εμπορικό σήμα ή άλλως το brand ή logo μιας επιχείρησης είναι αυτό που διαφοροποιεί αποτελεσματικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειίρησης από μία άλλη και επιτρέπει τη δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας, διευκολύνοντας το κοινό να επιλέξει ανάμεσα σε όμοια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, τονώντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό. Πέρα από την οικονομική του λειτουργία, το σήμα αποτελεί μια εγγύηση ποιότητας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που το φέρουν, δημιουργεί πίστη στην επιχείρηση, προκαλεί συναισθήματα και προωθεί μηνύματα στο καταναλωτικό κοινό το οποίο αντικρίζοντας το σήμα δεν βλέπει απλά ένα όνομα, αλλά μια υπόσχεση.

Ως εκ τούτου, το σήμα γίνεται σύμβολο της εμπορικής επιτυχίας των προϊόντων ή υπηρεσιών που διακρίνει προκαλώντας στον καταναλωτή μια ευνοϊκή προδιάθεση για την προτίμησή τους. Το σήμα ασκεί μια ευρύτερη ακτινοβολία στην αγορά και έλξη δημιουργώντας στους καταναλωτές μια αίσθηση κύρους. Για το λόγο αυτό, αποτελεί το ισχυρότερο διαφημιστικό μέσο στην εργαλειοθήκη της επιχείρησης και η επίδρασή του στην λήψη καταναλωτικών ή επενδυτικών αποφάσεων είναι καθοριστική.

Κυρίως, όμως, τα σήματα έχουν μια δική τους αυτοτελή αξία η οποία συχνά μπορεί να είναι μεγαλύτερη και από την αξία της ίδιας της επιχείρησης. Είναι το πολυτιμότερο άϋλο περιουσιακό αγαθό του κεφαλαίου μιας επιχείρησης, διότι ακόμα και αν τα υπόλοιπα στοιχεία της επιχείρησης τύπου πάγια, όπως τα έπιπλα ή τα μηχανήματα υφίστανται φθορά, το σήμα είναι αυτό που αντανακλά την υπεραξία της επιχείρησης: ιδέες, η διαφήμιση μέσω του ονόματος, η φήμη και η πελατεία, στοιχεία που θα κρίνουν πόσο κερδοφόρα είναι μια επιχείρηση. Αυτό αποδεικνύεται, από το γεγονός ότι το σήμα ως περιουσιακό στοιχείο μπορεί εκ του νόμου να μεταβιβαστεί με καταβολή τιμήματος, ανάλογου της δύναμης του σήματος ή να παραχωρηθεί με άδεια χρήσης σε κάποιον τρίτο, πάλι με ανάλογη αμοιβή.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ;

Η τεράστια αξία του σήματος μπορεί να προστατευτεί με την τυπική κατοχύρωση του σήματος, δεδομένου ότι το δικαίωμα στο σήμα αποκτάται μόνο με την καταχώριση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (τυπικό σύστημα). Κατοχυρώνοντας το σήμα της η επιχείρηση μπορεί να εξαναγκάσει νομικά οποιονδήποτε να παύσει να χρησιμοποιεί όμοιες ή παρόμοιες ενδείξεις για όμοια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και να προστατευθεί από αθέμιτες πρακτικές τρίτων, διαφορετικά δεν έχει τα οφέλη του απολύτου χαρακτήρα του δικαιώματος επί του σήματος. Επιπλέον, τα οικονομικά οφέλη που αναφέραμε παραπάνω και που προκύπτουν από την οικονομική εκμετάλλευση του σήματος, μπορεί να υπάρξουν μόνο αν υπάρχει δικαίωμα επί του σήματος, που αποκτάται με την κατοχύρωσή του

Εξάλλου η χρησιμοποίηση ενός σήματος που δεν έχει κατοχυρωθεί, μπορεί να αποβεί μοιραία για τον επιχειρηματία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν ένα σήμα έχει αποκτήσει φήμη και η επιχείρηση της οποίας τα προϊόντα/υπηρεσίες προσδιορίζει έχει αποκτήσει δύναμη στην αγορά όπου ένας τρίτος, ενίοτε ακόμα και από τον κύκλο της επιχείρησης, «προλαβαίνει» την κατοχύρωση του σήματος -καθώς στην κατοχύρωση ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας-. Έστω, δηλαδή, ότι μια επιχείρηση με σήμα φήμης όπως πχ της Coca Cola ή άλλης ακμάζουσας ή καινοτόμου επιχείρησης, δραστηριοποιείται χωρίς να το έχει κατοχυρώσει νομικά και το κατοχυρώνει πρώτα κάποιος τρίτος. Αυτός θα καρπωθεί όλα τα περιουσιακά οφέλη που συνοδεύουν το σήμα, τα οποία είναι ανάλογα της φήμης του, όπως η πελατεία που έχει με κόπο αποκτηθεί, η οποία ακολουθεί το όνομα και την εικόνα, η προτίμηση του κοινού για το προϊόν κλπ, αποκτώντας μεγάλο προβάδισμα στην αγορά.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, που έχουν έρθει στο γραφείο μας άνθρωποι που έχουν σπαταλήσει μεγάλα κόστη σε διαφημίσεις, αποτυπώνοντας το σήμα τους σε προϊόντα, επιγραφές, καταστήματα κλπ και εν συνεχεία, κάποιος τρίτος το κατοχυρώνει πρώτος• το αποτέλεσμα είναι αφενός η απώλεια της οικονομικής επένδυσης ,αφετέρου ότι το σήμα που είχε πρώτος εμπνευστεί και χρησιμοποιήσει, μπορεί νόμιμα να το εκμεταλλεύεται ο τρίτος, χάνοντας την υπεραξία που είχε δημιουργήσει στην αγορά κατά τα χρόνια άσκησης εμπορίας του με τη συνακόλουθη απώλεια επιχειρηματικών εσόδων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ;

Το δικαίωμα επί του σήματος αποκτάται με την καταχώριση του στο μητρώο σημάτων και η προστασία ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την κατοχύρωσή του. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία που θα γίνει δεκτό προς προστασία ένα σήμα, κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθεσης επειδή μόλις γίνει δεκτό θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την ημερομηνία κατάθεσης. Η ημερομηνία αυτή είναι σημαντική επίσης, διότι το δίκαιο σημάτων διέπει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας που σημαίνει ότι προστατεύται το σήμα για το οποίο έγινε πρώτα η αίτηση.

Το εμπορικό σήμα προστατεύεται για 10 χρόνια και ανανεώνεται ανά 10ετία. Η προστασία του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και αφού καταβάλει εμπροθέσμως το τέλος ανανέωσης, αλλιώς διαγράφεται και παύει η προστασία. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται μέσα στο τελευταίο έτος της προστασίας. Μπορεί να γίνει μέσα σε πρόσθετη προθεσμία έξι μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό τον όρο της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξημένου κατά το ήμισυ.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ;

Σήμα μπορεί να κατοχυρώσει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ;

Για να γίνει δεκτό από την αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που τίθενται εκ του νόμου. Κάποιες εξ αυτών αφορούν το ίδιο το σήμα και τα εννοιολογικά στοιχεία του, ουσιαστικές προϋποθέσεις που αν δεν τις συγκεντρώνει, δεν γίνεται δεκτό ως σήμα. Ενδεικτικά, είναι απαράδεκτο ένα σήμα που αποτελείται αποκλειστικά από περιγραφικές ενδείξεις, οι οποίες είναι δηλωτικές του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή τις υπηρεσίας, ένα σήμα που αποτελείται από κοινόχρηστες ενδείξεις με αποτέλεσμα να μην έχει διακριτική δύναμη, ενδείξεις αντίθετες στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη ή παραπλανητικές ενδείξεις.

Ακόμα, δεν γίνονται δεκτά σήματα που συγκρούονται με προγενέστερο σήμα. Τούτο σημαίνει, ότι αν υπάρχει σήμα που έχει κατατεθεί και ταυτίζεται με νεότερη ένδειξη για υπηρεσίες που ταυτίζονται (παραποίηση σήματος), αυτή δεν θα γίνει δεκτή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της δημιουργίας κινδύνου σύγχυσης στους καταναλωτές, ο οποίος οφείλεται στο ότι η κατατεθείσα (νεότερη) ένδειξη ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο σήμα, τα δε διακρινόμενα με το σήμα προϊόντα (εμπορεύματα ή υπηρεσίες) ταυτίζονται ή ομοιάζουν με αυτά της κατατεθείσας (νεότερης) ένδειξης (απομίμηση σήματος).

Η διαπίστωση των ανωτέρω, απαιτεί εκτενή νομικό έλεγχο και γνώση του δικαίου σημάτων. Για τον λόγο αυτό ειναι αναγκαίο η κατοχύρωση να γίνεται απο εξειδικευμένους νομικούς που έχουν γνώση του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι όχι μόνο οι προϋποθέσεις του νόμου για να κατοχυρωθεί ένα σήμα είναι αυστηρές, αλλά και τα ποσοστά απόρριψης τους από την Υπηρεσία Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι υψηλά.

Απαραίτητη είναι ακόμα η συνδρομή δικηγόρου στην προετοιμασία του φακέλου και κυρίως την αναζήτηση και εύρεση των κατάλληλων κλάσεων, δηλαδή των κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζουν το προς κατάθεση σήμα. Στη συνέχεια, καίριας σημασίας είναι η σωστή περιγραφή των κλάσεων, προκειμένου αφενός να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία και αφετέρου να «οχυρωθεί» από μελλοντικές επιθέσεις για όλη τη διάρκεια της προστασίας του, η οποία απλώνεται σε βάθος χρόνων.

Συχνά, μας προσεγγίζουν πελάτες που έχουν ήδη προσπαθήσει να κατοχυρώσουν το σήμα τους μόνοι τους προκειμένου να μειώσουν το κόστος, το οποίο εν τέλει καταβάλουν αυξημένο διότι εκδίδεται απορριπτική απόφαση επί αίτησης σήματος και χρειάζεται να κάνουν εξαρχής την διαδικασία, καταφεύγοντας σε ειδικούς, ή ακόμα συχνότερα πελάτες που έχουν νομικά προβλήματα λόγω της μη ορθής κατοχύρωσης εμπορικού σήματος στην οποία έχουν προβεί και η οποία προκαλεί ζημίες μεγάλου κόστους και πολλά προβλήματα στην λειτουργία της επιχείρησης.

Οι πελάτες μας

Εκτιμούμε τους πελάτες μας. Είμαστε ευχαριστημένοι που βλέπουμε την εμπιστοσύνη κάθε εταιρείας στην τεχνογνωσία μας και να εγγυούμαστε το επιτυχημένο μέλλον της επιχείρησης.

Μη χάνετε χρόνο, Κατοχυρώστε τώρα το σήμα σας πριν το κάνει κάποιος άλλος

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΡΑ

Γραφείο Χολαργού: Μέτωνος 58, Χολαργός, 15561

Tηλ: 215 215 9219

Γραφείο Πειραιά: Κολοκοτρώνη 126, Πειραιάς, 18535

Tηλ: 215 215 9717

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επισκεπτείτε μας στα social media

Email: info@slbl.gr